Araba Kampanya

Otofinansman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bir işletmenin kuruluşunu gerçekleştirmek için öncelikle tek bir kişinin veya ortakların belirli bir sermaye ortaya koyması ve kuruluş aşamasında şirket sermayesini oluşturması gerekir. İşletme kuruluşu gerçekleştirildikten sonra hukuki çerçevede şirketin yeni ortaklar alması ile birlikte veya hisse senetlerini ihraç etmesi ile birlikte özsermaye artırma yoluna gidilebilir. Bu sayede elde edilen kar, faaliyet finansmanları için kullanılır ve özsermaye daha güçlü bir hale gelir. 

Gerçekleştirilen bu faaliyetler kapsamında bir şirket fon yaratma fırsatı elde ettiği için yani kendi kendine kaynat yarattığı için bu işleme otofinansman adı verilir. Yani otofinansman işleminde şirket özsermaye güçlendirme için ortak alma ya da pay ihraç etme yolu ile gelir elde eder. Elde edilen bu gelirin tamamı veya bir kısmı ortaklara dağıtılmadan ayrılır. Bu sayede gelir, işletme bünyesinde kaldığı için özkaynaklarda önemli bir artış elde edilir. Dağıtılmamış olan bu gelir, ek 1 fon yani kaynak oluşturduğu için otofinansman sağlanır. 

Otofinansman Şirket İçinde Hangi Durumlarda Tutulabilir?

Elde edilen gelirlerin yani dağıtılmayan kar miktarlarının işletme içinde tutulması için iki farklı yöntem bulunur. İlk yöntem olarak yedekler tutulurken, ikinci yöntem olarak karşılıklar elde tutulur. 

Otofinansmanda Yedeklerin Tutulması Nasıl Yapılır?

Yedekler göz önüne alındığında bu noktalar arasında;

  • Ani şekilde yaşanan fiyat düşüşleri,
  • Ekonomik kriz dönemleri,
  • İşletmenin faaliyetleri için kaynak bulma sıkıntıları yaşaması,
  • Benzer şekillerde önceden tahmin edilemeyen riskler karşılığında da yedek olarak kar payının bir kısmı istetme olarak tutulabilir. 

Bu kapsamda yedekler göz önüne alındığında, yine yasal veya ihtiyari olarak yedek tutulabilir. Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunlu olarak ayrılır ve 416. maddeye göre ödenmiş sermayenin %20 gibi bir kısmı kadarı her yıl net gelirler üzerinden %5 yasal akçe ayrılır. İhtiyari olarak ayrılan yedek akçe ise genişlemek veya gelişmek için şirket finansmanında yedeğe alınabilir. 

Otofinansmanda Karşılıklara Bağlı Kaynak Tutulması Nasıl Olur?

Karşılıklara bağlı olarak gerçekleştirilen otofinansman yani yedek ayırma işlemlerinde ise yine belirli noktalar için karşılıklar göz önünde bulundurulur. Yani karşılıklar olarak hesap döneminin sonunda işletmenin karşısına çıkabilecek giderler hesaba katılır. Bu kapsamda;

  • Başlıca amortismanlar yani sabit varlıkların gösterdiği değer kayıpları,
  • Şüpheli görülen alacaklar,
  • İşletmenin stoklarında yaşanan kayıplar için karşılık alınabilir. 

Kar Payı Dağıtımları Nasıl Yapılmalıdır?

Bir işletme tarafından kar payı dağıtımının gerçekleştirileceği zaman iki farklı biçim göz önünde bulundurulabilir. Bu biçimlerden ilkinde nakit ödeme yöntemi ile ortaklara kar payı dağıtımı gerçekleştirilebilir. İkinci yöntemde ise ortaklara yine pay senedi dağıtımı gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda bazı işletmelerde dağıtılmamış karlar veya ihtiyari olarak ayrılan yedek akçelerin bir kısmı veya tamamı ortaklara değersiz yani bedelsiz bir şekilde pay senedi dağıtma yoluyla sermaye artışı sağlamak için kullanılabilir.  

Benzer Konular

SORU - CEVAP

 "Otofinansman Nedir? Nasıl Hesaplanır?" Konusu için Soru Sorabilirsiniz.

Başa dön tuşu